REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK

Regulamin konkursu nr 1 z dnia 11.05.2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.

§ 2 Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest RONKA Aleksandra Broniarczyk  z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Portowej 18, 78-100 Kołobrzeg

§ 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami ronka.pl

 https://www.facebook.com/ronkapl/

§ 4 Konkurs trwa od 11.05.2018 do 18.05.2018 do godziny 23.59

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 11.05.2018 do 18.05.2018 do godziny 23:59 polubią grafikę konkursową, polubią fanpage ronkapl, ( https://www.facebook.com/ronkapl/) oraz wykonają zadanie konkursowe tj. zaproszą - otagują 2 osoby do wzięcia udziału w konkursie i udostępnią na swoim profilu facebookowym grafikę konkursową.

§ 6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 § 7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

§ 8 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").

 2. Jury w drodze głosowania wybierze 2 osoby, spośród wszystkich uczestników, które zostaną nagrodzone voucherami o wartości 500 pln każdy do zrealizowania w sklepie internetowym  www.ronka.pl

§ 9 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

-mieć status fana na stronie profilu ronkapl

 https://www.facebook.com/ronkapl/

-zapoznać się z Regulaminem Konkursu

-polubić grafikę konkursową

-wykonać zadanie konkursowe

2. Każdy z uczestników Konkursu może uczestniczyć w nim 2 razy (facebook i instagram).

 3. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowani w formie postu na naszym fanpage ronkapl ( https://www.facebook.com/ronkapl/), dnia 19.05.2018 do godziny 23.59

IV. NAGRODY

 § 10 Jako nagrodę w  konkursie przewidziano:

2x voucher o wartości 500 pln (pięćset złotych) do zrealizowania w sklepie internetowym www.ronka.pl
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11 1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

RONKA STACJONARNIE

 

 

PŁATNOŚCI

 

 

CZAS REALIZACJI

 

 

KOSZTY DOSTAWY

 

 

WYMIANY/ZWROTY

REKLAMACJE

 

 

© 2020 by RONKA. Proudly created with Wix.com